Vážení přátelé.

Dne 6. 5. 2023 se v chovatelském areálu v Chlumci nad Cidlinou uskutečnila výroční členská schůze Klubu chovatelů českých čejek a lysek běloocasých. Na této schůzi byl mimo jiné volen nový výbor klubu a kontrolní komise. Výbor byl zvolen v dosavadním složení, nastala změna ve výkonu funkcí. Předsedou zůstává Jaroslav Beneš, funkci jednatele bude nově vykonávat Stanislav Školník a pokladníka Ing. Libor Mácha. Dalšími členy výboru tedy jsou Ing. Jiří Zach, Martin Smetana, Jiří Švestka a Jan Mácha. Kontrolní komise bude pracovat ve složení: předseda Jaroslav Erban, členové Vlastimil Kmošek a Rudolf Pekař.

Na schůzi proběhla rovněž informace o připravované klubové speciální výstavě 2. a 3. 12. 2023 (termín konání výstavy byl schválen členskou schůzí dne 4. 12. 2022) v Chlumci nad Cidlinou.  

Vyhledávání


Nepřihlášený