Výstava 2023

Vážení přátelé,

speciální výstava Klubu chovatelů holubů českých čejek a lysek běloocasých se bude konat v sobotu 2. prosince a v neděli 3. prosince 2023 v chovatelském areálu ZO ČSCH Chlumec nad Cidlinou.

Členská schůze klubu se uskuteční na výstavišti v neděli 3. prosince od 12.00 hodin.

 

Výstavní podmínky:

1. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 20. listopadu 2023 elektronickou poštou na adresu j.zach@centrum.cz , případně telefonem na číslo 602 413 549 nebo poštou na adresu Ing. Jiří Zach, Na vinici 352/20, 250 67 Klecany.

2. Holubi se vystavují v kolekcích nebo jednotlivě.

3. Prodejné holuby označte na přihlášce tím, že cenu uvedete v kolonce „poznámka“.

4. Pro prodejné holuby neuvedené v přihlášce a katalogu budou připraveny klece ve výstavní hale.

5. Kromě českých čejek a lysek je možné vystavit i další plemena ze skupiny barevných holubů, která nemají v rámci ČSCH ustaven svůj vlastní klub.

6. Posuzování proběhne v sobotu 2. prosince od 8.00 hodin. Po dobu posuzování nebude výstavní hala přístupná veřejnosti. Holuby je vhodné doručit na výstaviště již v pátek (po 15. hodině), v sobotu pak nejpozději do 8.00 hodin.

7. Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu od 14.00 do 18.00 hodin a v neděli od 9.00 do 14.00 hodin.

8. Klecné: Výstavní poplatek včetně katalogu – 50 Kč. Do 10 přihlášených holubů – 30 Kč za holuba. Od 11 do 20 přihlášených holubů – 20 Kč za holuba. 21 a výše přihlášených holubů – 10 Kč za holuba. Kolekce holubů přihlášených do soutěže „Mistr klubu“ – 10 Kč za holuba.

9. Poplatky – klecné a výstavní poplatek včetně katalogu budete platit pokladníkovi na výstavě. Členské příspěvky pro rok 2024 ve výši 300 Kč na každého člena (schváleno výroční členskou schůzí dne 6. 5. 2023) zaplaťte pokladníkovi nebo na účet klubu č. 161663075/0300.

10. Veterinární potvrzení o provedeném očkování, případně čestné prohlášení, že váš chov byl vakcinován, předejte při zaklecování holubů. Nezasílejte společně s přihláškou.

11. Ukončení výstavy bude v neděli 3. 12. ve 14 hodin. Po skončení výstavy bude potřeba, jako každoročně, pomoci při likvidaci výstavy. Počítejte s odjezdem mezi 15. a 16. hodinou.

12. Ubytování: V místě výstavy lze zajistit noclehy v ceně 550 – 650 Kč za noc bez snídaně. Noclehy si závazně objednejte u Standy Školníka na telefonu 774 135 343 nejpozději do konce října 2023.

 

Soutěže:

1. Pohár „Mistr klubu“ pro nejlepší desetičlennou kolekci jedné barvy a kresby. V kolekci musí být zařazeno nejméně 6 výletků, další dle uvážení chovatele. Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet výletků, popř. jejich lepší hodnocení. V kolekci nesmí být zařazen holub se zahraničním registračním kroužkem. V přihlášce označte „M“. Do kolekce se řadí nejdříve výletci a potom ostatní holubi.

2. Speciální chov – soutěží šestičlenné kolekce jedné barvy a kresby složené nejméně ze dvou výletků, dvou starších holubic a dvou kusů dle uvážení chovatele. Pro udělení speciálního chovu musí kolekce získat nejméně 564 body, nejnižší možné hodnocení holuba je 93 body. Každý uznaný speciální chov získává diplom. V přihlášce označte „SCH“. Nejlepší speciální chov hladkonohých čejek, rousných čejek a lysek získá pohár. V případě rovnosti bodů u kolekcí rozhoduje o udělení poháru komise posuzovatelů. Kolekce se řadí v tomto pořadí: dva výletci, dva holubi dle uvážení chovatele a nakonec dvě holubice. Holubice musí být označeny barevným rozlišovacím kroužkem.

3. Soutěže výletků pro tříčlenné kolekce jedné barvy a kresby. Vítězná kolekce čejek hladkonohých,čejek rousných a lysek obdrží pohár. V přihlášce označte „SV“.

4. Šampion – z nejlépe hodnocených holubů budou vybráni tři šampioni výstavy , a to jeden z hladkonohých čejek, jeden z čejek rousných a jeden z lysek. Každý šampion obdrží pohár.

5. Čestná cena . Nejlépe ohodnoceným jednotlivcům budou uděleny čestné ceny.

Vyhledávání


Nepřihlášený