Výstava 2022

Speciální výstava Klubu chovatelů českých čejek a lysek běloocasých, na které si připomeneme stoleté výročí založení Klubu proběhne ve dnech 3. a 4. prosince 2022 v chovatelském areálu v Chlumci nad Cidlinou. 

Srdečně zveme k obeslání a návštěvě členy i nečleny Klubu.

V níže přiložených souborech naleznete podrobnosti, výstavní podmínky a přihlášku. Těšíme se na Vaši hojnou účast na této slavnostní výstavě.

Vyhledávání


Nepřihlášený