Výstava 2019

 

Vážení přátelé,

speciální výstava Klubu chovatelů českých čejek a lysek běloocasých se bude konat v sobotu 30.listopadu a v neděli 1. prosince 2019 v chovatelském areálu ZO ČSCH Chlumec nad Cidlinou.

 Členská schůze klubu se uskuteční v neděli 1. prosince od 12.00 hodin.

 

Posuzování proběhne v sobotu 30.11. od 8.00 hodin. Po dobu posuzování nebude hala přístupná pro veřejnost.

Holuby je vhodné doručit na výstaviště již v pátek (po 16 hodině), v sobotu pak nejpozději do 8:00 hodin.

Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu od 14,00 do 18,00 hodin a v neděli od 9,00 do 12,00 hodin.

Klecné:

Výstavní poplatek včetně katalogu – 50 Kč

Do 10 přihlášených holubů – 30 Kč/ holuba

Od 11 do 20 přihlášených holubů – 20 Kč/holuba

Od 21 přihlášených holubů výše – 10 Kč/holuba

Kolekce holubů přihlášených do soutěže „Mistr klubu“ – 10 Kč/holuba.

 

Soutěže:

1. Pohár „Mistr klubu“ pro nejlepší 10-ti člennou kolekci jedné barvy a kresby. V kolekci musí být zařazeno nejméně 6 výletků, další dle uvážení chovatele. Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet výletků, popř. jejich lepší hodnocení. V kolekci nesmí být zařazen holub se zahraničním reg. kroužkem!! V přihlášce označte M. Do kolekce se řadí nejdříve výletci a potom ostatní !!

2. Speciální chov – soutěžit budou 6-ti členné kolekce jedné barvy a kresby, složené z nejméně 2 výletků, 2 starších holubic a 2 kusů dle uvážení chovatele. Pro udělení speciálního chovu musí kolekce získat nejméně 564 bodů, nejnižší možné hodnocení holuba je 93 b. V přihlášce označte SCH.

Nejlepší spec.chov hladkonohých čejek, rousných čejek a lysek získá pohár a každý uznaný speciální chov získává diplom. V případě rovnosti bodů u kolekcí rozhoduje o udělení poháru komise posuzovatelů. Kolekce se řadí v tomto pořadí: 2 výletci, 2 holubi dle uvážení chovatele a nakonec 2 holubice. Holubice musí být označeny barevným rozlišovacím kroužkem.

3. Soutěž výletků pro 3-člené kolekce výletků jedné barvy a kresby. Vítězné kolekce čejek hladkonohých, rousných a lysek obdrží pohár. V přihlášce označte SV.

4. Šampion u nejlépe hodnocených holubů budou vybráni 3 šampioni výstavy a to jeden z hladkonohých čejek , jeden z čejek rousných a jeden z lysek. Každý šampion obdrží pohár.

5. Čestná cena. Nejlépe ohodnoceným jednotlivcům budou uděleny čestné ceny.

 

 

Výstavní podmínky:

1. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 15. listopadu 2019 elektronickou poštou na adresu j.zach@centrum.cz, případně telefonem na 602 413 549 nebo poštou na adresu Jiří Zach, Na vinici 352/20, 250 67 KLECANY.

2. Prodejné holuby označte na přihlášce tím, že cenu uvedete v kolonce poznámka.

 3. Kromě českých čejek a lysek je možné vystavit i další plemena ze skupiny barevných holubů, které nemají vlastní klub. Holubi se vystavují v kolekcích nebo jednotlivě. Počet přihlášených holubů není pro jednotlivé vystavovatele omezen.

 4. Posuzování bude probíhat v sobotu 30. 11. od 8:00 hodin. Žádáme chovatele, aby holuby přivezli na výstavu včas.

 5. Poplatky: Klecné a výstavní poplatek včetně katalogu budete platit pokladníkovi na výstavě.

6. K holubům přiložte buď veterinární potvrzení o provedeném očkování nebo čestné prohlášení že Váš chov je očkován. Čestné prohlášení předejte při zaklecování holubů, nezasílejte společně s přihláškou.

 7. Členská schůze se koná na výstavišti v neděli 1. 12. 2019 od 12.00 hodin a dle rozhodnutí členské schůze ze dne 11. 12. 2016 bude schůzí výroční.

 8. Ukončení výstavy bude v neděli 1. 12. po členské schůzi (cca ve 14 hod). Po končení výstavy bude potřeba, jako každoročně, pomoci při likvidaci výstavy. Počítejte s odjezdem mezi 15 a 16 hodinou.

 9. Ubytování: V místě výstavy lze zajistit noclehy v ceně 400 - 450 Kč/noc bez snídaně. Závazné požadavky na nocleh objednejte u Standy Školníka na telefonu 774 135 343 nejpozději do konce září 2019.

 

Vyhledávání


Nepřihlášený